Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Μάϊου 2018

ΚΑΠ

Οι Δήμαρχοι σε ρόλο … «Πουαρώ» και «εισπράκτορα». Στους δήμους περνά η φορολογία ακινήτων με σταδιακή κατάργηση των ΚΑΠ (αναν.)

– Θα ελέγχουν κομμάτι-κομμάτι την περιοχή τους – Το κράτος ουσιαστικά «ξεφορτώνεται» τους δήμους με σταδιακή κατάργηση των ΚΑΠ Ο […]

45.000 ευρώ στον Δήμο Μεγανησίου

Αφορά απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) σε όλους τους Δήμους  της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών […]

20.260,00 € στο Δήμο Μεγανησίου

Με το ποσό των 19.200.000,00 ευρώ, επιχορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών  64 Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. […]