Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Ιουνίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

‘Αρθρο 196: Περι πλαστογραφίας

1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που […]