Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολείων στο νομό Λευκάδας. Μία η υποψηφιότητα στο Μεγανήσι

Με έγγραφό της στις 10-6-2015 η ΔΔΕ Ν. Λευκάδας ανακοίνωσε (δημοσιοποίησε) και τους πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών για τα Γυμνάσια και Λύκεια του νομού.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας βάσει των κριτηρίων επιλογής για τα 13 Γυμνάσια και Λύκεια της Λευκάδας είναι συνολικά 26.

Για το Γυμνάσιο και τις Λυκειακές Τάξεις του Μεγανησίου υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα και δη αυτή της μέχρι σήμερα διευθύντριας, της κ. Μεταξά Ακριβής.

Οι υποψήφιοι (μέρος του πίνακα που έχει δημοσιοποιηθεί από την ΔΔΕ Λευκάδας στην επίσημη ιστοσελίδα της)

ΠΗΓΗ και περισσότερα: ΔΔΕ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οι υποψήφιοι για τα δημοτικά σχολεία (από τον επίσημο και αναρτημένο πίνακα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας)

Leave a Comment