Σε δημοπράτηση δύο ακόμη έργα ΕΣΠΑ για το Μεγανήσι

Σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό  μέσα στον Ιανουάριο του 2015 οδηγούνται δύο έργα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το Μεγανήσι. Πρόκειται για τη »Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωσης χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών του δήμου Μεγανησίου» προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και το έργο «Τουριστική προβολή ιστορικής διαδρομής Μεγανησίου» με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ. Τα δύο έργα δημοπρατούνται από τον φορέα υλοποίησης που είναι ο δήμος Λευκάδας στις 13 και 20 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Και τα δύο έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ στις 31/7/13 και θα υλοποιηθούν με μία εργολαβία. Στις 20/12/2013 υπεβλήθη στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης.

Οι φάκελοι είχαν υποβληθεί και  ολοκληρωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Μπορείτε να δείτε τις περιλήψεις  των  διακηρύξεων των διαγωνισμών εδώ και εδώ.

Leave a Comment