Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (22η/2014) Δήμου Λευκάδας – Θέματα

Τα θέματα της 22ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας.

Leave a Comment