Επιστολές του Συλλόγου Επαγγελματιών Νικιάνας

1. ΠΡΟΣ:   Ξενοδοχεία και Τουριστικά καταλύμματα-εστιατόρια Νικιάνας, ΘΕΜΑ:  Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου 22Χιλ.στην Περιοχή Νικιάνας

2. ΠΡΟΣ: ΟΤΕ Τομέας παροχής Internet, ΘΕΜΑ: Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών internet

Leave a Comment