Συμμετοχή του Δήμου Μεγανησίου στη ρύθμιση των οφειλών προς ΙΚΑ της εταιρίας ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε, με έδρα τη Λευκάδα, στην οποία ο δήμος μας είναι μέτοχος

Επικαιροποίηση απόφασης Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ

Η Απόφαση

Σχετικά

Απόσπασμα από τη συνεδρίαση του ΠΣΙΝ στις 6 Σεπτεμβρίου 2013. Θέμα «Λύση Εκκαθάριση ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.». Η συζήτηση και η ομόφωνη απόφαση του ΠΣΙΝ για το θέμα.

Leave a Comment