Συγκροτήθηκε σε σώμα το Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στη Λευκάδα

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ. Σ. του παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Παράρτημα Λευκάδας) που προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν στις 10 Απριλίου 2014 ως εξής:

1.

Νικόλαος Κονιδάρης: Πρόεδρος

2.

Ευριδίκη Τούμπα: Γενική Γραμματέας

3.

Νικόλαος Τζίφας: Αντιπρόεδρος

4.

Αθανασία Ζαβιτσάνου: Ειδικός γραμματέας

5.

Χαράλαμπος Ευσταθόπουλος: Ταμίας

6.

Κατερίνα Τετράδη: Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης

7.

Δημήτριος Βρέκος: Μέλος

Leave a Comment