Καθορισμός ορίων αιγιαλού − παραλίας στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΡΟΣ», Δήμου Μεγανησίου

ΕΚΘΕΣΗ

Επιτροπής καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 Για τον καθορισμό των ορίων αιγιαλού − παραλίας στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΡΟΣ», Δήμου Μεγανησίου, Ν. Λευκάδας. Ενδιαφερόμενος: THE FAMILY OF N&J ROTHCHILD S [...]

Απόφ.20831/2134/24.2.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού – Παραλίας στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΡΟΣ» του Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας, στο ΦΕΚ 93/Δ/18.3.2014 (από σελ. 822).

Leave a Comment