Συν.& Αποφ. Δ.Σ.

2014

Αποφάσεις της 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Μεγανησίου

Αποφάσεις 13ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Μεγανησίου

Αποφάσεις  12ης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγανησίου

  1. «Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.350,00 € πλέον Φ.Π.Α (1.660,50 € συμπ. Φ.Π.Α) για απευθείας ανάθεση και υπογραφή Σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους με τη «Δήμος ΝΕΤ» Ε.Π.Ε για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/10)»
  2. «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έπειτα από κλήρωση της διοικητικής υπηρεσίας»
  3. «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής διαγωνισμών, υπηρεσιών ή έργων έπειτα από κλήρωση της διοικητικής υπηρεσίας»
  4. «Ανάθεση σε εταιρεία χρήσης κινητής τηλεφωνίας»

Δείτε ολόκληρες τις αποφάσεις εδώ.

Απόφαση 11ης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγανησίου για την εκλογή Αντιπροέδρου (εκλέγεται από τη μειοψηφία): «Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής την Καββαδά  Έλλη του Παναγιώτη» (Ολόκληρη η απόφαση  εδώ).

Πρόσκληση 13η (29 Σεπτ. 2014) – Εδώ

___________________________

2011

13ο Δ.Σ. Δήμου Μεγανησίου: «ανιαρές συμμαχίες» κι ανατροπές

Οι αποφάσεις της 11ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου

Από την (επεισοδιακή) 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σπαρτοχώρι

Αποφάσεις 10ης συνεδρίασης Δ.Σ. – Πρόσκληση Δ.Σ., 11η συνεδρίαση (2/8/2011)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (10η) του Δ.Σ. Κυριακή 17/7/2011, 11:00 π.μ.

9η Συνεδρίαση δήμου Μεγανησίου: επιτέλους αφυπνίστηκαν οι εκπρόσωποι του αριστερού ρεύματος!

Αποφάσεις 8ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (8η/22-05-11)

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Μεγανησίου: Τακτική Συνεδρίαση 7η/30-04-2011

Ρεπορτάζ από την 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (30/4/2011)

Αποφάσεις της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.

6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Σάββατο 02/04/11

Ρεπορτάζ από την 6η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μεγανησίου

Αποφάσεις της 6ης / 02-04-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

5η Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 25/02/11

Αποφάσεις Δ.Σ.(συν. 5η/ 27-02-2011)